Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ihapara sukha dAyaki


ihapara sukha dAyaki
raagam: vasantA

17 sooryakaantam janya
Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

ihapara sukha dAyaki amba Ishvari shubha nAyakI Om

anupallavi

jaga jIvapara parampara tatva jnAna siddhi osagu

caraNam

prEma hrdaya simhAsini priya bhakta janarakSiNi
shrIkari shrngAra gauri cidAkAsha praNamAkSari
sahasrAra aravindamu vikasincu nava jIvanAnandam
osagu shuddha shakti nApAli deivamA


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016