Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: avanE vaiSNavanAm


avanE vaiSNavanAm
raagam: shankarAbharaNa

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

avanE vaiSNavanAm Aruyir anaittilum hari darishanam sheyyum

anupallavi

shivanE eninum mAdhavanE eninum jIva jagadIshanai cintanai sheidiDum

caraNam 1

jnAnam avan mukham bhakti avan agham jnAlat-tiruttoNDE Alaya sEvai
mOnam avan manam dAnam avan karam mugguNam tANDiya pakkuva shIlanAm

caraNam 2

kAma jayamE kalvi nAma japamE shollum kaNNan aruLonrE eNNariya selvam
sOma sUriyar pOla nEmamAi vAzhvadE sutantara muktiyAi tulangum paramayOgi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016