Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: annai besaNTin


annai besaNTin
raagam: bilahari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

annai besaNTin ponnAna uLLattil anbinai maravOmE

anupallavi

mannuyirk-kulamingE manamonri inamonri vAzha brahma jnAnam shUzha vazhi vaghuttAn

caraNam

aruT-perum piLAvaTski Asiyil vaLarndAL arivuk-kaDalAgi aruL mazhai pozhindAL
poruT-shuvai Eriya puttagangaLaik-kOttAL pongum vasantam pOl engaLaik-kAttAL
buddharin shAntamum kristuvin tyAgamum siddharin bhOgamum gItaiyin yOgamum
adhyAtma jnAnamum addishaiyum parava arputap-paNI sheida Ananda shaktiyAm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016