Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: amarAnada vAriyE


amarAnada vAriyE
raagam: nATa

36 calanaaTTai janya
Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

amarAnanda vAriyE shuddha bhOgattil amarnda ardhanAriyE

anupallavi

yama bhayam tIrkkum kAmAriyE en nA muzhangum enrum namah shivAya bhEriyE Om

caraNam 1

anjal enraruLum pUnkaranE tOnrAt-tuNaiyAi aDiyAraik-kAkkum shankaranE
panca ghOSAtItanE Anum peNNumAi pArinil ADum bhUta nAthanE

caraNam 2

pongum danukaraNa bhuvana bhOgattait-tandE venkula malavinai manga upAyam sheidE
engaLai mElETri iniya tiruvaruLAl mangala vAzhvu tarum gangAdharanE sharaN


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016