Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kArum karuNaiyAi (sj)


kArum karuNaiyAi (sj)
raagam: shankarAbharaNa

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Abraham Panditar
Language: Tamil

pallavi

kArum karuNaiyAi kavalaiyAl kasangi manam kalangiDAdini

1: AdavanE abhirAm tuNaiyAi varu yAdavanE aruLE karuNAkaranE
paranE ini mA tuyar pera tara mA manam keDa nalamA idu endan bhavamA
aladu nin tiramA manam varumA uyir taramA baliyena varumA para nI

caraNam 3

nAn paDu tuyar paDumA bhuvi valai paDumAn panjenum paDumA
pala iDi paDumA tavi paDumA sollappaDumA aDimaiyin tuyar tavirttini

caraNam 4

mA bhuviyin tudiyum pugaz\hum magizhum paramundanukkE
eanap-param b huvi tudittiDa bhuvi igazh guru ciDammA tuyar paDu
nI manam poru nI malar kara nI manam tuNindunai meyyAi
nambi vandEn dayAparan enakkirangi ini


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/05/2016