Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: main tO nahi


main tO nahi
raagam: behAg

Aa:S G3 M1 P N3 D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

main tO nahi jAvun janani jamunA kE tO tIr

caraNam 1

itni sukE mAt jasOdA pUchti murahar sE kyO nahi jAvat dhEn carAvan bAlak kah ham sE

caraNam 2

kahat hari sab gvAlin mil ham minjat ghan kuch sE jab sab lAjbharI brajvAsin kahE na kahO drg sE

caraNam 3

taubhI kahat sabE madhusUdan bOlat jasumati sE jab tab gOpin sab hari kE mukh DhAnkat nij kar sE

caraNam 4

aisi lIlA kOTi kiyO kaisE jAyO madhuvan sE padmanAbh prabhu din udhAraN pAlO dukh sE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016