Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jagadIsha shrIjanE


jagadIsha shrIjanE
raagam: shuddhasAvERi

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: k/aTa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

jagadIsha shrIjanE jalajAyatEkSaNa dEva

anupallavi

vigata shamala mAm pAhi vihaga vara ratha padmanAbha (ciTTasvara sAhitya) sura parivrDha sEvita vara guNa ripu vimathana nata varadAd-bhuta bhujabalamuni gaNanuta giridhara murahara krpAlaya bhavAArthi hara

caraNam

pApajAtam vAraya
1: shaurE shrI vrndAvana bhuvi krta shubha viharaNa mama

caraNam 2

jagatritaya bhayankara kanaka kashipudalana kanaka nibhavAsana mama

caraNam 3

pApa shamana gOpI mAnasa sarOja dinakara sunAsha mrdula hAsa jita kalAnidhE padapayOjamita
nikhilalOka jaya mama


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016