Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jagadIsha sadA mAmava


jagadIsha sadA mAmava
raagam: nATakuranji

Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

jagadIsha sadA mAmava pAvana carita dEvadEva

anupallavi

khagavAhana sura shOka vibhanjana kanjanAbha tanu nindita manasija vigadasha mala muni mAnasa nivasana vEda vEdya kamalAdhrta padayuga

caraNam 1

suraripu nicaya payOda samIra sundaratanu ruci ninditamAra caraNanata sakala tApa vidAra cAru mrdu vacana mauktikahAra parita karuNa nayanAnta mahEshvara bhAratIsha nuta divya guNAlaya

caraNam 2

kalita taTitupama mOhana cEla kambu kaNTha tulasI navamAla jalaja sama nayana mangaLa lIla saradhu lOka sharaNOddharuta shaila salila rAshi shayanAmbuja kOmaLa caraNahata shakaTa dAnava nirupama

caraNam 3

vadana parihasita pArvaNa sOma vAsudEva raNapAtita bhauma hrdi parilasa sambhrtakAma hEma makuTa yaduvIra lalAma madana janaka vara kaustubha vilasita mAnyashIla madhusUdana jaya jaya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016