Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEva pAlaya


dEva pAlaya
raagam: asAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dEva pAlaya murArE dEvakI nandana shaurE dEvarAja sahaja vAsudEva puNya nicaya mAm

anupallavi

tAvakina padanatam tAvakInam tvAm satatam

caraNam 1

tAra shObhi manju hAra tArADhipa sAmanana mAravairi cApahara mArakOTi samakAra
sArasadaLa nayana sArasAlaya nAyaka bhUri dukkha samsAra tO bhUri dayayA paripAhi

caraNam 2

ambarana dIvAsa pItAmbara dhara gOvinda kambu kaNTha kara dhrta kambu vakrala kuTaka bimbAdhara rAdhA dhara bimba lOla gOpavEsha ambujanAbha shrI krSNa ambujAri kula dIpa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016