Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhavadIya kathAbhi


bhavadIya kathAbhi
raagam: bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhavadIya kathAbhi nava sudhAyAmparimajjadumE shrutiyugaLI

anupallavi

bhava sAgara taraNaparANAm yA bhavatihi naukAvigaLita shOkA

caraNam 1

sakala bhuvana mAnyO nanuparAshara munirapibhagavAnanupamitAm-
sukha mukha nivara nivahairiha yAm prakaTmAmakarOdapi bhvanE

caraNam 2

plavaga kula parivrDhEna param jAmbavatA gatitAm yAm kila
klayanjavasam-upAtagarutiha jAtaha sampAdirviga tarugapi shaurE

caraNam 3

paramahamsa nivahAnAm yAm pApa mahA dharaNI dharabidurAm
paramApibatAm triptira bhUnnO padmanAbha jagadIsha murArE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016