Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhaja bhaja mAnasa - Click to listen (Jaishree Shankar)!


bhaja bhaja mAnasa
raagam: ghaD

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhaja bhaja mAnasa hari manavaratam bhakta parAyaNam ati shubha caritam

caraNam 1

shuka sanakAdi munIshvara vinutam jagati samasta carAcara vitatam

caraNam 2

jahi dhanadAra sutAdishu rAgam svapna samEshu hi mama tAracitam

caraNam 3

pankajanAbha manantapurEsham pannaga parivrDhamAnca vilasitam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.

Song performed for karnatik by Jaishree Shankar.


first | previous | next

Contact us

updated on 08/12/2017