Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kavalippaDAdE manamE


kavalippaDAdE manamE
raagam: bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

kavalaippaDAdE manamE enna vandAlum kavalaippaDAdE manamE

anupallavi

kavalai enbadu mAyak-kashaDanri vErillai kaN vizhittAl paghark-kanavenri nijamillai

caraNam 1

puLLiya sukhangaLai tEDuvAr vayArp-puli enrArk-kili piDit-tODuvAr tUya
nalla sanmAragattaik-kATTuvAr nidam nAkkai vaLarkkat-tImai tEDuvAr eN
shANANa dEhattai vInAkkuvAr avarE cancalappaTTu shAvaiyazhaippArE

caraNam 2

kUTrai udaitta shivan kAppAnE anbar kuraigaLai ellAm avan tIrppAnE vEgak-
kATraippOl vandu gati shErppAnE avan kayyil iruppadinda bhU-bhAram idai
arindavarE jnAnam terindavarAm unnuL aruTperum jyOtiyAm ANDavan irukkaiyil


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016