Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: abhayAmbikA ramaNi


abhayAmbikA ramaNi
raagam: shankarAbharaNa

Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: shankarAbharaNa.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

abayAmbikA ramaNa sadAshiva vadAnya nAtha vibhO

anupallavi

shubha yOgam udavum guNAkara vinaiviLai shOkamum bhavarOgamum aravorutiru marundaruLga arundavar pugazhndiDum

caraNam 1

upayOgam illAmalE Odi maram pOl uyurndulagil nalam illAmal
vaLarndu viTTEn unadu krpaiyO patitan enru bhayandu vittadu yama
kinkarar aNugum pozhud-enaduLam giDugiDenru naDu naDunga viDuvaiyO

caraNam 2

en pAvam Ashai ellAm onru kUDiyE enad-idayamE kuDivIDenak-koNDadE
vanbAga vinaigaLellm uru nEyar pOl vAzhvadum enai shUzhvad-un
tiruvuLamenil mahA prabhuvE unaip pazhiyum toDarumE

caraNam 3

bhuvanangaL yAvumOr nATaka shAlaiyE pulmudhl yAvuyirum
sUttirap-pAvaiyE ivai yAvum ATTum nee Or sUttira dhAranE enran maTTil
bommalATTam pOdumE rAmadASan pOTrum dEva dEvanE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016