Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mahAdEvam


mahAdEvam
raagam: nArAyaNi

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: H.N. Muttiah Bhaagavatar
Language:

pallavi

mahAdEvam mahAnubhAvam mandahAsa vadanam namAmyaham

anupallavi

guha gajAnana sEvita pAdam sukumAra gAtram suranuta stOtram

caraNam

kAlaharam viSakanTham shivam gAmbhIrya rUpam gangA cUDam
shUlapANim sOma bhUSam haladharam shrI harikEsham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016