Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: madhukaiTabha


madhukaiTabha
raagam: Arabhi

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: H.N. Muttiah Bhaagavatar
Language:

pallavi

madhukaiTabha samhartri mahAkALi vishvadhAtri

anupallavi

madhura gAnarasa rUpiNi madhu shAlini madhuravANi

caraNam

suravara pUjitapAdE sundari hari sahajAtE sharavaNa sambhava mAtE shaktyA-
dyanta rahitE sarasijAkSi saubhAgyadE salahau harikEshamudE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016