Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvAya haviSE


dEvAya haviSE
raagam: guNDakriyA

Aa:S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 P D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: cApu
Composer: H.N. Muttiah Bhaagavatar
Language:

pallavi

dEvAya haviSE dhIrAya namastE

anupallavi

bhavabhaya haraNAya pAvana sucaritAya AvaraNa rahitAya ambikA ramaNAya

caraNam

vEda svarUpAya vrSabhArUDhAya nAda rasa nilayA navanIta hrdayAya
Adi dEvAya shrI harikEsha rUpAya mOdakara caritAya mukti sukha bharitAya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016