Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dakSatvAharam


dakSatvAharam
raagam: suraTi

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: H.N. Muttiah Bhaagavatar
Language:

pallavi

dakSatvAharam shankaram trilOka nAyakam bhajEham

anupallavi

akSamAlA-lankrta dEham rakSita bhuvanam nigama gEham

caraNam

pankaja lOcanam patita jana pApa vimOcanam sankaTa
haraNam sAmba sadAshivam kankaNadharam harikEsham Isham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016