Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nIlAngam harim


nIlAngam harim
raagam: nIlAmbari

Aa:S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

taaLam: k/Eka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

nIlAngam harim nityam smarAmi

anupallavi

nIlAmbarAnujam nirupama padAmbujam nIlakaNTha pincha mauLim dAsALim

caraNam

kAruNya sAgaram kamanIya kandharam mAra jaya sundaram mAdhavam
nagadharam sArasakaram varam sarasa guNAkaram shrI rukmiNIvaram
shrngAra shEkharam vIram guruguhOpacAram navanItacOram gOpa strIjAram dhIrataram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016