Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nAbhOmaNi candrAgni


nAbhOmaNi candrAgni
raagam: nabhOmaNi

Aa:S R1 G1 M2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M2 G1 R1 S

taaLam: cApu
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

nabhOmaNi candrAgni nayanam nagajA sahita brhadIshvaram namAmyaham satatam satatam

caraNam

shubhOdaya karaNa nipuNAnghrIm shuddha sphaTika sankAsham sharabhEndra samsEvita caraNam
rAja shEkharam bhaya haraNam rubhu prabhrti muni hrt sadanam tribhuvana karaNa madana mathanam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016