Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kumArasvAminam guruguham


kumArasvAminam guruguham
raagam: asAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

kumArasvAminam guruguham namAmi pada sarOruham aham shrI

anupallavi

himAdrijA sutam surapatinutam hiraNya maNi kuNDalAlankrtam bhramAtmaka vishvakaram suravaram bhrAnti hara catura taram shubhakaram

caraNam

kArtikEyam bAhulEyam kAncanamaya dEham shikhi vAham kArta svarahAram
shrutisAram garvita shUrAdisam hAram pUrti vidyApradam tatpadam mUrtikaram
mUla a-jnAna haram kIrti shAlinam vinata shUlinam Arti bhanjanam ashESa ranjanam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016