Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kSitijAramaNam


kSitijAramaNam
raagam: dEvagAndhAri

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

kSitijAramaNam cintayE shrIrAmam bhavataraNam

anupallavi

kSitipati nata caraNam sEvita vibhISaNam kSiti bharaNam shrita cintAmaNi magha haraNam

caraNam

sakala sura mahita sarasija padayugaLam shAntam ati kushalam vikasita vadana kamalam
atulitam amalam vIranuta bhuja balam shuka sanaka munimudita guruguha viditam
shObhana guNa sahitam prakaTita sarOja nayanam pAlita bhaktam bhavapAsha haraNa nipuNam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016