Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: karikaLabha mukham


karikaLabha mukham
raagam: sAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

karikaLabha mukham DhuNDhi gaNEsham bhajarE rE citta kAvErI taTasthitam sAvErI rAganutam

anupallavi

harihayAdi sakaladEvatArAdhita padAmbujam girijA tanujam vijita manasijam guruguhAgrajam

caraNam

mUlAdhAra caturdaLa pankaja madhyastham mOdaka hastam munijana hrt-kamalastham
phAlacandram sumukham karuNA sAndram pAshAnkushadharam padmakaram sundaram
nIlagrIva kumAram nIrada shObhA haram pAlita bhaktam dhIram apAram vAram vAram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016