Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: IshAnAdi shivAkAra


IshAnAdi shivAkAra
raagam: shahAnA

Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

IshAnAdi shivAkAra mancE shiva kAmEshvara vAmAnkasthE namastE namastE gaur-

caraNam

shrI shAradA samsEvita pArshva yugaLE shrngAra kaLE vinata shyAmaLA bhagaLE
durAshApaha dhurINatara sarasija padayugaLE murAri guruguhAdi pUjita pUrNakaLE sakaLE
pAshAnkushEkSu kArmuka panca suma bANa hastE dEsha kAla vastu rUpa divya cakra madhyastE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016