Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hastivadanAya namOstubhyam


hastivadanAya namOstubhyam
raagam: navarOj

Aa:P D2 N3 S R2 G3 M1 P
Av: M1 G1 R3 S N2 D2 P

taaLam: cApu
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

hastivadanAya namOstubhyam hATaka maya maNTapE simhAsana sthitAya

anupallavi

hasti krtti vasana dharArccita mahA gaNapAya tat-svarUpAya samasta bhaktAnugrahAya mAyA lingita vigrahAya

caraNam

kamalOtpala pAsha shankha cakrEkSu kArmuka vrIhyagra gadAnija
viSANamAtulanga ratna kalasha dharaNa karAmbujAya pada
pankajAya vimalAya vishvOtpatti sthiti vilayAya karuNAlayAya
(madhyama kAla)
himAdri tanayAnana pankaja hiraNya garbhAya sumanasE
umAramaNa kumAra guruguha samAna varaujasE mahasE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016