Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gOvardhana girIsham


gOvardhana girIsham
raagam: hindOLa

Aa:S G2 M1 D1 N2 S
Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

gOvardhana girIsham smarAmi anisham gOpikAdi manOharam garvita kamsAdi haram

caraNam

gOvinda nAma sAram gajEndra rakSaNa dhIram kavijana hrN-mandAram kanakajita susharIram
ravi shashi nayana vilAsam ramaNIya mukhAbhAsam shiva gANAdi vishvAsam shrI guruguha manOllAsam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016