Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gajAnanayutam gaNEshvaram


gajAnanayutam gaNEshvaram
raagam: vEgavAhini

Aa:S R1 G3 M1 D2 N2 D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: c/Eka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

gajAnanayutam gaNEshvaram bhajAmi satatam surEshvaram

caraNam

ajEndra pUjita vighnEshvaram gaNAdi sannuta pada padmakaram
kunjara bhanjana caturatarakaram guruguhAgrajam praNavAkAram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016