Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: brhadIshvarAya namastE


brhadIshvarAya namastE
raagam: shankarAbharaNa

Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

brhadIshvarAya namastE brahmAnandAya balEshvarAya

anupallavi

brhannAyakI manOllAsAya bhAsamAna carmAmbara dharAya

caraNam

cAru candrashEkharAya cAru smita sarasIruha padAya carAcarAtmaka
prapancakAya sadguruguha sahita sadAshivAya karuNArasa pUritAya kaivalya pradAya
tanjapurIshvarAya harihayAdyamara vanditAya Arakta varNa shObhitAkArAya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016