Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: brhadIshvaram bhajarE


brhadIshvaram bhajarE
raagam: nAgadhvani

Aa:S R2 S M1 G3 M1 P N3 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N3 P M1 G3 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

brhadIshvaram bhajarE rE citta brahmEndrAdi pUjitam shrI

anupallavi

brhannAyakI mana priyakaram bhakta janAvana bhayahara nipuNam

caraNam

yOgi rAjAdyarccita caraNam yuga padbhOgAdi prada nipuNam
nAgarAja vinutam nAgadhvani nAdabindu kalAspadam varanipuNam
shrI guruguhOpa cAriNam vicitra nAmarUpa prapanca dhAriNam
vishva srSTyAdi kAraNam vishuddha cakra sthitam vinOda kAriNam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016