Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: agastIshvaram ArAdhayEham


agastIshvaram ArAdhayEham
raagam: lalitA

Aa:S R1 G3 M1 D1 N3 S
Av: S N3 D1 M1 G3 R1 S

taaLam: cApu
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

agastIshvaram ArAdhayEham haram saccidAnanda vallIsham

anupallavi

jagajjIvEshAkaram janana vilayakaram nagajAlAdakaram nandIsham shankaram

caraNam

jalanidhi pAnArtham kalashajEna arccitam jalajanAbhAdi nutam jAna vIdharam satatam
kali kalmaSApaham kamanIya vigraham sulalita guruguha
janakam rakSitadhanikam jalaruhApta candrAgni drsham jaTAjUTam
IshAdrIsham valaripu vandita jagadIsham vAnchitarttha dAyakam anisham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016