Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: onde manadi


onde manadi
raagam: yadukulakAmbhOji

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

onde manadi nAnindu namisuve sindhu shayanane mandahAsane

anupallavi

banda duritagaLondu kUDade tande salaha bEkO

caraNam 1

ninna horadu nAnanyarobbara innu kANeno enna sAkuva cennAgi prasannAgelo ghanna mahima nInu

caraNam 2

kOri ninnanu bAribArige sAride nA vArijAkSane tOru ninnaya cAru caraNava apAra karuNAnidhE

caraNam 3

tunga ninna pAdAbja bhrnga nA mangaLAngane bhanga mADade ranga ninnantaranga bhaktara sanga nIDa bEko

caraNam 4

kAma janaka sudAma mitrane dAmavudarane nEmadindali rAma ninnaya nAma bhajanegaLa prEma mADa bEko

caraNam 5

dEvadEvane sArvabhaumane yAva kAladi yAva dEshadi jIvarellara kAva dEvane gOvinda gOpatiye

caraNam 6

Isha enudembe jagadIsha ninnanu shrIsha manniso shESa shayanane dAsa ennanu gAsi mADade pOSisa bEkO nInu

caraNam 7

parAku embe nA parAku mADade harAdi vandyane surara pakSane carAcaradali virAjita tande purandara viTTalarAya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016