Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nODi daNiyavu


nODi daNiyavu
raagam: sAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

nODi daNiyavu kangaLu rUDhiyoLagatyadhika rangEshanadi celuva]

caraNam 1

kendAvareya pOlva padagaLige navaratna andugeya mEle hongejje poLeye
andadim sakala dEvOttamara mukuTa dolavinda beLagutiha kOmala padAbjagaLa

caraNam 2

thaLa thaLipa shashiya kAntiya jareva nakhakAnti poLeva jAnuvina jangheya sompina
poLeva UrugaLa pItAmbarAhita madhya sULi nAbhi trivaLi maNIkhacita vrndagaLa mige

caraNam 3

shrI vatsalAnjana kuNDala prabheyu shrI vASudEvana smita vadanada
pavanAtmakana campaka nAsikada beDagu dEva dEvana nayanagaLa kaDu celuva

caraNam 4

madana kArmukake marmaleva purbina gADi mudavIva karNa kuNDalavu poLeye
padumanAbhana paNeya kastUri tilakavanu yadu kulOttamana maNikhacita vrndagaLa mige

caraNam 5

ubhaya kAvEri madhyadi shESatalpadoLu shubha kriyAmrta shrI latAngi sahita
abhayavanu bhakutarige anavarata karedIva purandara viTTana padayugaLu kaDu celuva


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016