Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ninna nAmave


ninna nAmave
raagam: kEdAragauLa

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

ninna nAmave enage amrtAnnavu innu hasidiralEka enage nInolidiralu

caraNam 1

OmkAravemba ninna nAma uppinakAyi sanga pANiya nAma shAkAdi shubha
sankarSaNa emba nAma divya shAlyannavu pankajAkSa ninna nAma paLadya sAru

caraNam 2

kEshavanemba nAma karida huraNa kaDubu vAsudEvana nAma vaDe shyAvige
sAsiravemba nAma shAvige paramAnna dOSadUrana nAma susala kaDubu

caraNam 3

nArAyaNa ninna nAma nore hAlu sallare shrIrAma nAma saravaLige sajjige
kAruNya nidhi nAma karida happaLa saNDige pArAyaNa nAma pari pariya paramAnna

caraNam 4

yadupatiyemba nAma eNhOLige rAshi madhusUdananemba nAma maNDigeyu
catura gOvaLa nAma celuva bIsurige padumanAbha ninna nAma pari pariya pakSya

caraNam 5

dEvakIsuta nAma dadhyannada mudde gOvindana nAma guLLoroge
mAvamardana nAma kalasu mElOgara rAvaNAriya nAma dOse sukhinuNDe

caraNam 6

garuDa vAhana nAma ghrta payO dadhi takra parama puruSana nAma pannItu pAna
karivarada ninna nAma karpUrada vILya sharadi shayana nAma shayana paryanka

caraNam 7

I pariya nAmAvaLiyanu nere savidumbe Apattu biDisenna kSudheya nUki
gOpAla uragAdri purandara viTTalane shrIpAda nambi apavargava sEruve


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016