Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nArAyaNa ninna nAmAmrtavanu


nArAyaNa ninna nAmAmrtavanu
raagam: sAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: cApu
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

nArAyaNa ninna nAmAmrtavanu nAligeyalli nilisayya

anupallavi

dharAdharanibha cAru shrngAra shEkhara taraLa nArasimha

caraNam 1

nArada sannuta nIrajanAbha samhAra udAra apAra dayAkara
bhUramaNIsha vicAra vidUra murAri tivikramane
sEride ninnanu kOrida varagaLa bIruvenendu vicAra biDisO enna
mArajanaka ninnAdaradali enna sere tegeyO shrI shura tanaya hari

caraNam 2

aNDaja vAhana kuNDali shayana pracaNDa vikrama ripugaNDana I kSiti
maNDaladoLu uddaNDa daityara ceNDipa narahariye
puNDarIkAkSa vEdAnta rakSaNa maNi kuNDala dhara AkanDalanuta ravi
maNDalAshrita brahmANDa nAyaka ninna toNDana rakSisopANdava priya hari

caraNam 3

mandaradhara gOvinda janArdana indu vadana makaranda bhUSaNa gO-
vrndagaLige Anandava tOruva antarangadi nIne kandana lAlisu
indige ennanu salaha bEkendu bEDuve mukunda varada
tande enna rakSiso dIna bandhu purandara viTTala


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016