Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mareyadale manadalli


mareyadale manadalli
raagam: kAmbhOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

mareyadale manadalli sarivarana caraNavanu smarisuvanthavarige nararenna bahude

caraNam 1

muraharage eraguvA shira dvArakApuravu harikatheya kELuvA karNa gOkarNa
birudu pogaLuva jihve surara kSIrArNavavu sirivarana pUjipa karavu rAmEshvaravu

caraNam 2

shrSTIsha nirmAlya ghrANiya nAsika ksi viSnuvanu nODuva drSTi shrImuSNa
aSTamada jarida kAyayOdhya mathurApura shrI krSNana pADuva kaNDavE shrI vaikuNTha

caraNam 3

dhareyoLage shrI purandara viTTalarEyane parama bhAgavatara udara badari
parake naDesuva janghe hariva gangOttunge pariyaloppuva anga mElu shrIranga


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016