Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jaya jaya jaya


jaya jaya jaya
raagam: nATa

Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

jaya jaya

anupallavi

jaya jAnakI kAnta jaya sAdhu jana vinuta jayatu mahimAnanda jaya bhAgyavanta

caraNam 1

dasharAtmaja vIra dasha kaNTha samhAra pashupatIshvara mitra pAvana caritra
kusuma bANa svarUpa kushala kIrti kalApa asama sAhasa shikSa ambuja daLAkSa

caraNam 2

sAmagAna vilOla sAdhujana paripAla kAmitArtta pradAta kIrti samjAta
sOma sUrya prakAsha sakala lOkAdhIsha shrI mahA raghuvIra sindhu gambhIra

caraNam 3

sakala shAstra vicAra sharaNajana mandAra vikasitAmbuja vadana vishvamaya sadana
sukrta mOkSAdhIsha sAkEta puravAsa bhakutavatsala rAma purandara viTTala


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016