Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hoDI nagAri


hoDI nagAri
raagam: nAdanAmakriya

Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: Adi
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

hoDI nagAri mEla kaiya ghaTa ghaTa hoDI nagARi mEla kaiya

anupallavi

mrDa vandyana pada biDade bhajiparagha biDisi poreva jagadoDeyane paranendu

caraNam 1

vEdagamya sakalArtinivAraka mOdavIva madhusUdana paranendu

caraNam 2

niSTeyinda manamuTTi bhajipa janariSTava koDuva shrI krSNane paranendu

caraNam 3

vandipa janaragha vrnda kaLedu mudadinda poreva mukundane paranendu

caraNam 4

vAsudEva tanna dAsa janara hrdvAsanAgi iha shrIshane paranendu

caraNam 5

indirEsha paranendu bhajisuvara bandu kAiva gOvindane paranendu

caraNam 6

gAnalOla tanna dhyAnisuvaranella mAnadinda kAiva shrInidhi paranendu

caraNam 7

I prithvIyoLu vyApakanAgiha shrIpati purandara viTTalane paranendu


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016