Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Atana pADuve


Atana pADuve
raagam: pUrvi

Aa:S R1 G3 M1 D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

Atana pADuve anavarata prItiyindali tanna bhakutara salahuva

caraNam 1

AvAtana kIrti parIkSita kELi pAvananAdanu mUjagavariye
bhAva suddhiyali shukanyAra pogaLuva AvAga prahlAdanyAra nenevanayya

caraNam 2

shIleya bAleya mADida pAdavyAradu naLina sambhavana pettavan yAru
kaliyugadi janarige yAra nAmave gati iLeya bhAravaniLuhi salahidan yArayya

caraNam 3

drupadana sute yabhimAna rakSakan yAru nrpa dharmajage rakSakan yAur
krpeyinda vidurana maneyaluNDavan yAru ApatkAladi gajana salahidan yArayya

caraNam 4

atishayadinda arjunage sArathiyAgi rathavanEri naDeyisidavan yAru
prthviyellava bali yAri goppisidanu mativanta dhruvana rakSakan yAru pELayya

caraNam 5

sAgarana magaLigu yAra nAmave gati yOgati nAradan yAra bhajipanu
rAga rahita hanumantanoDeyan yAru bhAgavatara priya purandara viTTala


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016