Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cintayAmyaham


cintayAmyaham
raagam: simhEndramadhyam

Aa:S R2 G2 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Ambujam Krishna
Language: Tamil

pallavi

cintayAmyaham santatam sAkEta rAjakumAram rAmam

anupallavi

sushIlam kOshala sudhA kumAram sukumAram karuNAlavAlam

caraNam

valasat ratna kirITa shObhi shirasam vikasat lalATa kastUri tilakam
vishva mOhana kaTAkSa vIkSaNam vikasita mukha kamala mandahAsam
shrI vatsa kaustubha vaijayanti virAjidAbhi rUpa vakSasthalam
varada kOdaNDa dhara kara kamalam kathIparihita kamanIya pItAmbaram
vidhihara sura patyarcita tulasI vAsita padAmbujam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 12/12/2015