Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: krishna naama rasana (bhajan)


krshna nAma rasna
raagam:

taaLam:
Composer: Surdas
Language: Hindi (Braj Basha)

pallavi

krSna nAma rasana radata sOyi dhanya kalimE thA kE pada pankajkI rENukI balimE

caraNam 1

sOyi sukrta sOyi punita sOyi kulavanta jAgE nishi vAsata rahai krSNa nAma cintA

caraNam 2

yOga yajna tIrtha vrata krSNa nAma mAhI binA krSNa nAma gali udAra aur anahI
sab sUkhkO sArakrSNa kab hO na bisariyE krSNa nAma lE lE bhavsAgarkO dhariyE
shrI gOvardhana dharana prabhu parama mangala kArI utare jana sUrdAsa dhAgI balihArI


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/07/2006