Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hari hari shree


hari hari srI
raagam: punnaagavaraaLi

8 hanumatODi janya
Aa: N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: aadi
Composer: Walajapet Venkatramana Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

hari hari shrI narahari rAma hari

caraNam 1

varuNAlaya madaharaNA shrtajana sharaNa paripUrNa karuNAbharaNa shrI

caraNam 2

dEvadEva muni sEvita padayuga bhAvajar ripunuta bhavya carita shrI

caraNam 3

shankha cakradhara svarNAmbaradhara pankEruha nEtra pada mA kaLatra shrI

caraNam 4

Apadellanu bApuduvani nIdu prabhu kOritinayya parama puruSa shrI

caraNam 5

ghanabaruDai naTTi kanaka kashipdrunci kanikaramuna vAni tanayu nElina shrI

caraNam 6

bAluDaina nAdu jAli dIrci brOva jAlamEla karuNAlavAla shrI

caraNam 7

rAmacandrapura vara shrI vEnkaTaramaNa bhAgavata sannuta karuNAkara


Meaning:


Other information:
Lyrics from Walajapet Venkatramana Bhagavatar's compositions (1991) and contributed by OS Subramanian and Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005