Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aaraar aasai


araar aashai
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: mishra jhampa
Composer: Muttu TaanDavar
Language: Tamil

pallavi

ArAr Ashaip-paDAr nin pAdattukku ArAr AshaippaDAr

anupallavi

aruL pArAi padam tArAi tuyar tIrAi puliyUrAi nin pAdattukku

caraNam 1

kanaka mEniyan pannaga shayananODu kanjan puli patanjali pOTra
anavaratamum kanaka sabhaiyuL ninrADi shivam tanait-tEDiya pAdattukk-

caraNam 2

pAlitta vEnknal pOluTra andhakan pAshattin mEviyE dEshippadEdunai
sEvitta vELaiyilE mukti pAlikkum dEvE enaiyANDa kOvE ni pAdattukk-

caraNam 3

aruvarai tannai iruvbadu kaiyAl ashaittup-phalan koNDeDutta rAvaNan
orubadu shIramum neriyavE munnAL oru viral Unrum marumalarp-pAdattukk-

caraNam 4

mUvAyiravarum pUvAr manidarum muppattu mukkOTi dEvar munivarum
dEvAdi dEvanE vA vAvenrEttiDum dEshA shivakAmi nEshA nin pAdattukk-


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 11/14/2008