Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhajarE cEtaha


bajarE chEtha
raagam: aarabi

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Tulaseevanam
Language:

pallavi

bhajarE cEtaha shrI gajavadanam bhAvika vidhAyinam advaya radanam

anupallavi

sujanAshrta pUrvApaNa sadanam sura cAraNa gaNa mAnasa madanam

caraNam

vimalam vighna vidAraNa nipuNam vimata vibhISaNam Ashrta karuNam
shamala haram sakalEkSaNa ramaNam shama ghana munivara pUjita caraNam

madhyama kaalam

umAsutam janavinutam mahitam kumAra pUrvajam Amaya rahitam
amAya vaibhava pUrita caritam kSamAkaram vana tulasI niratam


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005