Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: karuNaa jaladhee


karuNA jaladI
raagam: kEdaara gowLa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: caapu
Composer: Tyaagaraaja
Language: Telugu

pallavi

karuNA jaladhI dAsharath kamanIya suguNanidhI

anupallavi

taruNAruNa nibhacaraNa (a)sura mada harana shrtajana sharaNad-bhUtaguNa

caraNam 1

manavini vinaka yOcana jEsitE nE vinanayyashrI rAma O parama pAvana
tArakanAma suguNadhAma janaka tanayAvana caturmukha janaka janaka
vacana su-paripAlanamu jEsina vanaja lOcana sanakanuta mA dhanamu nIvE

caraNam 2

sura muni varanuta sarasamutO nannu karunincitE nIdu taNDri sommu veravaka
bOnEradu enduku vAdu hari gaNAdhipa paricarAgama cara parAtpara taramu
gAdika caraNa bhakti vitarana mosaganu taruNamidi shrIkara dharAdhipa

caraNam 3

dhana madamuna nuNDu janulanu nEnu yAcana sEyaga lEnurA tyAgarAja vinuta
ghrNAsAgara samIra tanaya sEvita dhanadanuta sajjana manOhara ghanarava svara
manasu cAlA vinadurA I tanavu nIdani vinuti jEseda


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005