Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvi shivadooti


dEvee shivaduthi
raagam: punnaagavaraaLi

8 hanumatODi janya
Aa: N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: roopakam
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

dEvi shivadUti paradEvatE namOstutE

anupallavi

dEva dEva pUjitapadE divya ratnAlankrtE sEvaka jana tApa hArEdi maNI sangIta sArE

caraNam

para tatvAmikE shivE parabrahmasva rUpE pAvanE nija bhakta pAlini pAmara-
jana dUrE parama dayA rasa lahari parAshakti paramEshvari harikEshapurEshvari hari nija sahOdari


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005