Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEva dEvam


dEvadEvam
raagam: navrOj

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: P D2 N3 S R2 G3 M1 P
Av: M1 G1 R3 S N2 D2 P

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

dEvam sharNyam dInArthi bhanjanam dEvI shivakAmi nAyakam shivam

anupallavi

bhAva raagam tALa rasa bharitam bhAsuram phAla lOcanam paramam bhakta jana pAlanam

caraNam

vandEham madhurEsham vanhi sama tEjasam
sundaram sOmadharam surarAja sEvitam suguNam rAmam harikEsham


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005