Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aanandarupam


aanandaroopam
raagam: vijayashree

47 suvarnaangi janya
Aa: S R1 G2 M2 P N2 S
Av: S N2 P M2 G2 R1 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

AnanarUpam haram durdarSam

anupallavi

jnAnAnandam nandi vAhanam naTanAlankAram ramyatram gAtram

caraNam

vandEham vAmadEvam shambum vArANa shivAsinam prabhum
indushEkharam himagirIsham sundaram harikEsham sucaritam


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005