Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gaNanaatham


gaNanaatham
raagam: pancamam

22 kharaharapriyaa janya
Aa: S R2 D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: caapu
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

gaNanAtham bhajE mAnasa satatam

anupallavi

phaNi bhUSaNam shrI pArvatI sahitam parama sukhAvaham pAvana caritam

caraNam

shashidharam gangAdharam tripuraharam shankaram shAshvatam sAmbam shrIkaram
acanIdharanutam harikEsha nAtham akhilANDakOTi brahmANDa nAyakam


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005