Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aneeshvaram


aneeshwaram
raagam: caarukEshi

26 caarukEshi mela
Aa: S R2 G3 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

anIshvaram ambikEshvaram

anupallavi

munIshvarAdi sEvita caraNA muraha vinutam mUlahEtum

caraNam

kAlAtItam kapAla hastam kAshInAtham kAmAntakam
bAla shashidharam bhaktapriyam varam kAlakAla harikEsham vandE


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005