Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bheemam bhajEham


bheemam bajEham
raagam: dEvagaandhaari

29 shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

bhImam bhajEham pinAkinam

anupallavi

pAmara jananOddhAram bhakta mandAram sOmashEkharam sundaram varam

caraNam

ghOratara samsAra nivAraNam mAra madanam muni mAnasa sadanam
nArada krta stOtram ramya gAtram vAraNa mukha tAtam varam harikEsham


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005