Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nandanandana vENunaada


nandhanandhana vENunaadha
raagam: bhaTiyaar

53 gamanashramaa janya
Aa: S D2 P D2 M2 P G3 M2 D2 S
Av: R1 N3 D2 P M2 P G3 R1 S

taaLam: deepcaandi of Hindustaani (mishra caapu)
Composer: Annamaacaarya
Language: Telugu

pallavi

nandanandana vENunaada vinOda
mukunda kunda tandahaasa
gOvardana dhaaraa
(nanda)

caraNam 1

raama raama gOvinda ravicandra lOcana
kaama kaamakalusha vikaara vidooraa
dhaama dhaama vibhavatprataapa roopa danuja
nirdooma dhaamakaraNa catura
bhaava bhanjana
(nanda)

caraNam 2

parama paraatpara paramEswaraa
varada varadaamala vaasudEva
cira cira ghananaga shree venkatEshwara
nara harinaama pannagasayanaa
(nanda)


Meaning:
In htis song, Annamaacaarya, in his ecstatic state praises the Lord with different names such as Nandanandana, Raama, GOvinda, Govardhanadara, ParamEshwara, VaasudEva, VenkatEshwara, etc. He strongly believes that only by surrendering oneself to the Lord can one attain salvation and reach the heavenly boundary.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 12/27/2008